Ana mª Gargallo Cruz

ABOGADA

Procediments

  • Reconeixement i Execució de sentències estrangeres
  • Procediments de resolució de controvèrsies a l’exercici de la potestat
  • Reclamació i impugnació de la paternitat i la filiació
  • Nul•litats Eclesiàstiques